Menssana
Objectius
OBJECTIUS DE L'EQUIP
A Menssana desitjem millorar la qualitat de vida de les persones, ajudar, motivar, cuidar. i acompanyar-les en el camí de la salut i el creixement personal.
 
VISIÓ
Menssana és una entitat de referència tant per persones plenament sanes com d'altres que vulguin millorar la seva salut tant a nivell físic com mental i emocional amb la tècnica que millor connectin.
 
VALORS
Els principals valors de menssana són, la responsabilitat, el respecte, l'honestedat, la professionalitat en el treball i la millora continua.